Online workshop arbo en vitaliteit

De Balm academie organiseert een online workshop over arbo, arbeidsveiligheid, werkplezier, gezondheid en vitaliteit.
Twee dagdelen. Elk dagdeel duurt van 9 tot 12.30 uur.
Uitvoering in september 2022 (data nog nader te bepalen).
Workshopleider: Marcel Balm.
Kosten € 395,- exclusief BTW.
Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

Doelgroep

Voor iedereen met een rol in de eigen organisatie als het gaat om arbeidsveiligheid, gezond werken, vitaliteit, arbo, ziekteverzuim en/of duurzame inzetbaarheid.
Denk aan management, teamleiders, arboteam, preventiemedewerkers, de personeelsfunctionaris of HR-professional, OR- of PVT-leden, de interne adviseur arbeid & gezondheid, de vitaliteitsmanager, de arbo- en veiligheidsprofessionals en de verzuimcoördinator. 

Doel

De deelnemers hebben meer inzicht in de voordelen van een gecombineerde aanpak van arbobeleid en vitaliteitsbeleid. Bovendien zijn de deelnemers meer toegerust om beleid in samenhang te implementeren en te borgen.

Checklist kritische succesfactoren

Alle deelnemers ontvangen deze checklist om meer doelgericht, meer doeltreffend en meer efficiënt aandacht te organiseren voor veiligheid, gezondheid, welzijn en vitaliteit.

Programma dagdeel 1

 • 09.00-09.15 Kennismaking, doelstellingen en programma.
 • 09.15-10.00 Waarom een gecombineerde aanpak van arbo en vitaliteit? Wat levert dat op?
 • 10.00-10.05 Pauze en even bewegen
 • 10.05-11.10 Checklist kritische succesfactoren. Interactief college over deze checklist.
 • 11.10-11.15 Pauze en even bewegen
 • 11.15-11.50 In subgroepen aan de slag met de checklist
 • 11.50-12.20 Nabespreking subgroepen
 • 12.20-12.30 Samenvatting. Opdracht voor de komende twee weken en afsluiting

Programma dagdeel 2

 • 09.00-09.15 Doelstellingen en programma.
 • 09.15-10.00 Nabespreken van de opdracht van de afgelopen weken.
 • 10.00-10.05 Pauze en even bewegen.
 • 10.05-11.10 Presentatie in subgroepen van een actieplan om de stof te concretiseren.
 • 11.10-11.15 Pauze en even bewegen.
 • 11.15-11.50 Nabespreking subgroepen.
 • 11.50-12.20 Samenvatting door Marcel Balm.
 • 12.20-12.30 Samenvatting en afsluiting.

Aanbevolen literatuur

 1. SER Arboplatform. Handreiking arbomaatregelen. Groeien in arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Verschenen november 2021. Auteurs: Frank Guldenmund, Marcel Balm Jos Bus, Yvonne Heerkens, Koen Langenhuysen en Piet Vessies. Handreiking downloaden.
 2. Reeks van drie artikelen gepubliceerd in het vakblad ARBO. Geschreven door Rutger Balm en Marcel Balm.
 3. Deelnemers van de workshop ontvangen een gratis pdf met een gedeelte van het Handboek arbeid & gezondheid. Dit tekstgedeelte is overgenomen uit: Yvonne Heerkens et al. (red). Handboek arbeid & gezondheid, 3e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2019. Het boek is te bestellen via deze link.

Aanmelden

Aanmelden bij Marcel Balm via marcel@balm-academie.nl.

Online workshop arbo en vitaliteit