De Balm academie adviseert en traint directeuren, managers, MKB-ondernemers en professionals die bewust willen bezig zijn met gedragsbeïnvloeding en duurzame gedragsverandering.

Zullen we een keer afspreken?

Gedragseconoom en Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman onderscheidt twee processen in ons brein. Systeem 1 werkt intuïtief, snel, automatisch en bepaalt 95% van ons gedrag. Systeem 2 werkt rationeel, traag, weloverwogen en bepaalt slechts 5%. Vanuit dit inzicht kunnen we met meer succes gedrag beïnvloeden van burgers, werkenden, patiënten, cliënten. Sta je open voor dit soort gedragsinzichten? Zo ja, zullen we dan een keer vrijblijvend afspreken?

Onze dienstverlening

Wij verzorgen trainingen met open inschrijving voor ondernemers, managers, en arbodeskundigen, HR-professionals en zorgverleners. In bedrijven verzorgen we trainingen, kantinebijeenkomsten en events. We denken mee over communicatie- en campagnemiddelen, coaching en online leren.

Trainingen met open inschrijving

We zijn gespecialiseerd in (online) trainingen over het brein, gedrag en de methode Mijn Mammoet. Dit is een toegankelijke methode om te leren over blijvende gedragsverandering. Volg ons op LinkedIn voor meer informatie.

Ondersteuning in kleine bedrijven

In kleine bedrijven gaan we eerst in gesprek met het management. Wij kunnen de bedrijfsleiding, teamleiders, preventiemedewerker, personeelsfunctionaris en medewerkers ondersteunen in het proces van gedragsverandering.

Ondersteuning in grotere bedrijven

In grotere bedrijven ondersteunen wij HR-professionals, de ondernemingsraad of PVT, de interne adviseur arbeid & gezondheid, vitaliteitsmanager, veiligheids-professionals en de arbo- en/of verzuimcoördinator. Wij denken ook mee met de afdeling inkoop, technische dienst en facilitaire dienst.

Aandacht voor gezond & veilig werken

Het fundament onder gezond & veilig werken is het arbobeleid en de RI&E. Uiteraard met aandacht voor de verplichtingen vanuit de Arbowet. En zeker ook met aandacht voor de actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Aandacht voor vitaliteit

Vitaliteit verdient speciale aandacht. Waarom? Omdat het positief doorwerkt naar allerlei resultaatgebieden. Denk niet alleen aan veiligheid en gezondheid, maar ook collegialiteit, kwaliteit en productiviteit. Voor een vitaal bedrijf.

Onze dienstverlening

Hieronder is onze dienstverlening beschreven. Natuurlijk zijn alle combinaties mogelijk en leveren wij maatwerk. Om het beste te kunnen bieden, werken wij samen met ervaren trainers en coaches en een ervaren ontwikkelaar van communicatie- en campagnemiddelen.


Advies

De Balm academie geeft advies over het formuleren van arbobeleid en vitaliteitsbeleid en over de implementatie van het beleid. Lees verder

Trainingen, workshops

Maak een keuze uit onze kant-en-klare trainingen en workshops of kies voor maatwerk. Lees verder

Kantinebijeenkomsten, events

Wij beschikken over draaiboeken voor kantinebijeenkomsten en events. Ze vormen de basis voor maatwerk. Lees verder

Communicatie- en campagnemiddelen

Samen met ervaren specialisten ontwikkelen wij op maat communicatie- en campagnemiddelen. Lees verder

Online leerplatform, online community

Individuele medewerkers (en de werkgever) kunnen lid worden van ons online leerplatform en community. Gratis proefperiode? Lees verder

Individuele coaching

Misschien is aanvullend op de andere dienstverlening individuele coaching nodig van medewerkers en/of werkgever. Lees verder

Opdrachtgevers

ANWB, AVR Afvalverwerking, Buro Kwadraat, CPG Europe, Delicia, IKEA, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hrmforce, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, TIGRA Amsterdam, Total Productivity, Trafieq, Wilbers Werkstätten.