De Balm academie ondersteunt werkgevers en
medewerkers met duurzame gedragsverandering. Wij zijn gespecialiseerd in de stap van willen naar doen.

Duurzame gedragsverandering vraagt om bewustwording, inzicht, vaardigheden en een eigentijdse benadering van gedrag en gedragsverandering. Met inzicht in ons onderbewuste, dat het grootste deel van ons gedrag bepaalt. Door anders te gaan denken en praten over gedrag, kunnen we de grip versterken op ons doen en laten. Om patronen te doorbreken en nieuwe gewoontes te ontwikkelen.

De dienstverlening

Wij bieden advies, trainingen, workshops, kantinebijeenkomsten, events, communicatie- en campagnemiddelen, coaching en een online leerplatform. Alle combinaties zijn mogelijk. Wij werken ook mee aan de uitvoering van RI&E’s.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is een wettelijk verplicht instrument om gezond & veilig werken te bevorderen. Eerst breng je alle risico’s in kaart (inventariseren), daarna bepaal je de prioriteit (evalueren). Vervolgens maak je een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak, een praktische actielijst, is een onlosmakelijk deel van de RI&E.

Ondersteuning in kleine bedrijven

In kleine bedrijven gaan wij in gesprek met het management en individuele medewerkers. Wij kunnen ook de preventiemedewerker, teamleiders en/of personeelsfunctionaris ondersteunen.

Ondersteuning in grotere bedrijven

In grotere bedrijven ondersteunen wij HR-professionals, de ondernemingsraad of PVT, de interne adviseur arbeid & gezondheid, de vitaliteitsmanager, arbo- en veiligheidsprofessionals en de arbo- en/of verzuimcoördinator. Wij kunnen ook meedenken met de afdeling inkoop, technische dienst en facilitaire dienst.

Aandacht voor gezond & veilig werken

Het fundament onder gezond & veilig werken is het arbobeleid en de RI&E. Uiteraard met aandacht voor de verplichtingen vanuit de Arbowet. En zeker ook met aandacht voor de actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Aandacht voor vitaliteit

Vitaliteit verdient speciale aandacht. Waarom? Omdat het positief doorwerkt naar allerlei resultaatgebieden. Denk aan veiligheid en gezondheid en ook aan collegialiteit, kwaliteit en productiviteit. Vitale medewerkers – vitaal bedrijf.

Onze dienstverlening

Hieronder is onze dienstverlening beschreven. Natuurlijk zijn alle combinaties mogelijk en leveren wij maatwerk. Om het beste te kunnen bieden, werken wij samen met ervaren trainers en coaches en een ervaren ontwikkelaar van communicatie- en campagnemiddelen.


Advies

De Balm academie geeft advies over het formuleren van arbobeleid en vitaliteitsbeleid en over de implementatie van het beleid. Lees verder

Trainingen, workshops

Maak een keuze uit onze kant-en-klare trainingen en workshops of kies voor maatwerk. Lees verder

Kantinebijeenkomsten, events

Wij beschikken over draaiboeken voor kantinebijeenkomsten en events. Ze vormen de basis voor maatwerk. Lees verder

Communicatie- en campagnemiddelen

Samen met ervaren specialisten ontwikkelen wij op maat communicatie- en campagnemiddelen. Lees verder

Online leerplatform, online community

Individuele medewerkers (en de werkgever) kunnen lid worden van ons online leerplatform en community. Gratis proefperiode? Lees verder

Individuele coaching

Misschien is aanvullend op de andere dienstverlening individuele coaching nodig van medewerkers en/of werkgever. Lees verder

Opdrachtgevers

ANWB, AVR Afvalverwerking, Buro Kwadraat, CPG Europe, Delicia, IKEA, Hogeschool Rotterdam, Hrmforce, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, Total Productivity, Trafieq, Wilbers Werkstätten