Energie, motivatie en veerkracht

Belangrijke aspecten van vitaliteit zijn energie, motivatie en veerkracht. Daarbij wordt energie gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen. Veerkracht wordt gekenmerkt door het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan. Deze omschrijving is ontleend aan Strijk et al 2015.

Gezonde voeding en gezond bewegen op het werk

Werkgevers kunnen op het werk aandacht besteden een gezonde voeding en gezonde lichaamsbeweging op het werk.

Aandacht voor leefstijl

Aandacht voor vitaliteit kan zicht ook richten op leefstijl. Van de werkgever en de medewerkers. Dat begint vaak met een open en eerlijk gesprek. Het huidige gedrag bespreken, de keuzemogelijkheden bespreken en nadenken over voornemens en afspraken. Het is natuurlijk belangrijk dat de werkgever, personeelszaken en leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Maar het is ook belangrijk dat iedereen in het bedrijf een ambassadeur kan zijn voor ene gezonde leefstijl.

Stimuleren door te faciliteren

Vervolgens nadenken over drempels en obstakels en deze zoveel mogelijk wegnemen. Werkgevers kunnen nadenken over mogelijkere om medewerkers te interesseren, te motiveren en faciliteren.

Vitaliteitsbeleid

Marcel Balm heeft onder andere advies gegeven over het vitaliteitsbeleid van Total Productivity, de Mechan Groep, Trafieq en de Academie Gezondheidszorg van de Saxion Hogeschool.

Gezonde leefstijl

In het HBO studieboek ‘Gezond bewegen kun je leren’ heeft Marcel Balm het gedragsmodel Balm uitgewerkt. Dit model is zeer goed bruikbaar voor álle aspecten van een gezonde leefstijl.

Gezondheidsvaardigheden

In 2020 hebben Marcel en Rutger Balm drie artikelen geschreven in het Vakblad ARBO over het aanleren van gezondheidsvaardigheden. Graag gaan we daarover met u in gesprek.