Onderdelen van een gezonde leefstijl zijn gezond eten, niet roken, matig alcohol drinken, gezonde lichaamsbeweging, voldoende ontspanning en een goede nachtrust. Met een gezonde leefstijl neemt de kans op ziektes af en neemt de kans toe om langer fit te blijven. Een gezonde leefstijl heeft zowel te maken met lichamelijke gezondheid als mentale gezondheid.

Leefstijlinterventies op het werk

Arbeidsorganisaties zijn in het algemeen een gunstige omgeving voor leefstijlinterventies. Er werkt over het algemeen een relatief stabiele groep mensen die relatief gemakkelijk toegankelijk is. Interventies kunnen gelijktijdig individueel, voor groepen en op organisatieniveau worden aangeboden. En er kan sociale steun georganiseerd worden met ambassadeurs en werkbuddies.

Ethische discussie

Leefstijlinterventies kunnen op gespannen voet staan met de vrijheid van de medewerkers. Meer over de ethische vragen rond leefstijlbeïnvloeding is te lezen op de website van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.

Gesprekspartner

Marcel Balm gaat graag met u in gesprek over leefstijlinterventies met aandacht voor:

  • Eigenaarschap, eigen regie, leiderschap en zelfmanagement.
  • Bewustwording, beleid en leerprocessen.
  • Multidisciplinaire samenwerking en ontschotting.
  • Borging van maatregelen.

Handboek arbeid & gezondheid

Wij denken mee over omgevingsveranderingen (vanuit ergonomie, veiligheidskunde en arbeidshygiëne) en duurzame gedragsverandering (vanuit gedragspsychologie, opleidingskunde en communicatie). Het Handboek arbeid & gezondheid geeft houvast (vierde druk, 2024). Marcel Balm is vanaf 2005 mede-redacteur en mede-auteur van dit handboek.

Opdrachtgevers

ANWB, AVR Afvalverwerking, CPG Europe, Delicia, IKA-Ned, IKEA, Infoland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, HRMforce, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Royal Steensma, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, TIGRA Amsterdam, Total Productivity, Waternet, Wilbers Werkstätten.