Met elkaar willen we aandacht organiseren voor veiligheid, gezondheid en werkplezier. We willen bereiken dat iedereen zo vaak mogelijk fluitend naar het werk gaat. En aan het einde van de dag heel en met voldoening naar huis. En dat men later kan genieten van een gezond pensioen.

Compliance en participatie

Gezond & veilig werken vraagt aandacht voor compliance en participatie. Bij compliance gaat het over het voldoen aan de Arbowet. Bij participatie gaat het over maximale betrokkenheid van alle medewerkers. Beide gaan hand in hand. De Balm academie ondersteunt werkgevers en werkenden om vanuit gedeeld eigenaarschap aandacht te organiseren voor gezond en veilig werken. Doeltreffend en efficiënt.

Een goed gesprek

Extra aandacht voor gezond & veilig werken begint met een goed gesprek. Eerst het huidige gedrag bespreken, dan bewuste keuzes maken, dan afspraken maken met elkaar en daarna de afspraken ook nakomen. We kunnen een gesprek voeren over het arbobeleid, over arbeidsveiligheid en gedragsverandering. Het gespreksonderwerp hangt af van de aard van het werk en het ontwikkelstadium van de organisatie. Hieronder zie je zes verschillende gespreksonderwerpen. Wat is interessant voor jullie?

Arbobeleid

Marcel Balm heeft onder andere meegewerkt aan het arbobeleid van ANWB, woningcorporatie Vestia, de gemeente Leiden en IKEA.

Arbeidsveiligheid

Marcel Balm heeft in 2021 voor het SER Arboplatform de Handreiking Arbeidsveiligheid geschreven – samen met vijf andere experts.

Gezond bewegen & ergonomie

Marcel Balm is van oorsprong oefentherapeut en Bewegingswetenschapper. Hij was 14 jaar mede-eigenaar van een ergonomie adviesbureau.