Aandacht voor:

 • Beleid arbeid & gezondheid, arbeidsveiligheid, arbo, leefstijl, vitaliteit en preventie.
 • Versterken logische samenhang met Duurzame inzetbaarheid en Een leven lang leren & ontwikkelen – met gedragsverandering als verbindende schakel.
 • Uitvoeren, actualiseren en/of moderniseren van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).
 • Versterken samenhang tussen verschillende soorten preventieve arbomaatregelen vanuit de RI&E met aandacht voor beleid, techniek, gedrag en cultuur – dit komt ten goede van de efficiëntie en effectiviteit.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen, opleidingen, toolbox-meetings, kantinebijeenkomsten, events, communicatiemiddelen en campagnes.
 • Toepassing van tools en instrumenten die zijn ontwikkeld door bijvoorbeeld het SER Arboplatform, RIVM en TNO.
 • Optimaal gebruik maken van branchespecifieke tools en instrumenten, zoals de branchespecifieke RI&E en de Arbocatalogus voor uw branche.

Wat levert dit op?

 • Structurele aandacht voor veiligheid, gezondheid en werkplezier (behapbaar & betaalbaar).
 • Meer input en betrokkenheid van alle betrokkenen.
 • Minder gezondheidsklachten, minder ziekteverzuim, minder ongevallen, minder persoonlijk leed.
 • Meer gerichte aandacht voor wetgeving en compliance op een manier die bij u past.
 • Minder verstoringen en meer productiviteit.

Reflectie, inspiratie en borging

Vragen die we met elkaar kunnen beantwoorden.

 • Reflectie. Wat is de aanleiding? Wat is de noodzaak? Wat is de context? Wat is de vraag achter de vraag?
 • Inspiratie, visie en strategie. Wat wilt u bereiken? Wat op lange termijn, wat op korte termijn? Wat zijn randvoorwaarden en struikelblokken? Welke kansen ziet u?
 • Plan en actie. Nadenken over oplossingen, maatregelen, acties en interventies. U kunt grasduinen in mijn zeer uitgebreide apothekerskast. Uiteraard geef ik u advies. Wat zijn de kosten en baten? Wat is effectief? Wat is efficiënt? 
 • Borging. Hoe kunt u de maatregelen borgen? Hoe kunt u continu verbeteren?

Handboek arbeid & gezondheid

Wij denken mee over omgevingsveranderingen (vanuit ergonomie, veiligheidskunde en arbeidshygiëne) en duurzame gedragsverandering (vanuit gedragspsychologie, opleidingskunde en communicatie). Het Handboek arbeid & gezondheid geeft houvast (vierde druk, 2024). Marcel Balm is vanaf 2005 mede-redacteur en mede-auteur van dit handboek.

Opdrachtgevers

ANWB, AVR Afvalverwerking, CPG Europe, Delicia, Greif, IKA-Ned, IKEA, Infoland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, HRMforce, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Royal Steensma, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, TIGRA Amsterdam, Total Productivity, Waternet, Wilbers Werkstätten.