Aandacht voor:

 • Beleid arbeid & gezondheid, arbeidsveiligheid, arbo, leefstijl, vitaliteit en preventie.
 • Versterken logische samenhang met Duurzame inzetbaarheid en Een leven lang leren & ontwikkelen – met gedragsverandering als verbindende schakel.
 • Uitvoeren, actualiseren en/of moderniseren van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).
 • Versterken samenhang tussen verschillende soorten preventieve arbomaatregelen vanuit de RI&E met aandacht voor beleid, techniek, gedrag en cultuur – dit komt ten goede van de efficiëntie en effectiviteit.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van trainingen, opleidingen, toolbox-meetings, kantinebijeenkomsten, events, communicatiemiddelen en campagnes.
 • Toepassing van tools en instrumenten die zijn ontwikkeld door bijvoorbeeld het SER Arboplatform, RIVM en TNO.
 • Optimaal gebruik maken van branchespecifieke tools en instrumenten, zoals de branchespecifieke RI&E en de Arbocatalogus voor uw branche.

Wat levert dit op?

 • Structurele aandacht voor veiligheid, gezondheid en werkplezier (behapbaar & betaalbaar).
 • Meer input en betrokkenheid van alle betrokkenen.
 • Minder gezondheidsklachten, minder ziekteverzuim, minder ongevallen, minder persoonlijk leed.
 • Meer gerichte aandacht voor wetgeving en compliance op een manier die bij u past.
 • Minder verstoringen en meer productiviteit.

Reflectie, inspiratie en borging

Vragen die we met elkaar kunnen beantwoorden.

 • Reflectie. Wat is de aanleiding? Wat is de noodzaak? Wat is de context? Wat is de vraag achter de vraag?
 • Inspiratie, visie en strategie. Wat wilt u bereiken? Wat op lange termijn, wat op korte termijn? Wat zijn randvoorwaarden en struikelblokken? Welke kansen ziet u?
 • Plan en actie. Nadenken over oplossingen, maatregelen, acties en interventies. U kunt grasduinen in mijn zeer uitgebreide apothekerskast. Uiteraard geef ik u advies. Wat zijn de kosten en baten? Wat is effectief? Wat is efficiënt? 
 • Borging. Hoe kunt u de maatregelen borgen? Hoe kunt u continu verbeteren?

Handboek arbeid & gezondheid

Wij denken mee over omgevingsveranderingen (vanuit ergonomie, veiligheidskunde en arbeidshygiëne) en duurzame gedragsverandering (vanuit gedragspsychologie, opleidingskunde en communicatie). Het Handboek arbeid & gezondheid geeft houvast (derde druk, 2019). Marcel Balm is vanaf 2005 mede-redacteur en mede-auteur van dit handboek.

Opdrachtgevers

ANWB, AVR Afvalverwerking, Buro Kwadraat, CPG Europe, Delicia, IKEA, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hrmforce, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, TIGRA Amsterdam, Total Productivity, Trafieq, Wilbers Werkstätten.