Gespreksonderwerpen

 • RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) inclusief Plan van Aanpak.
 • Toepassen arbeidshygiënische strategie (arbowettelijk verplicht) combineren met gebalanceerde aandacht voor procedures, techniek, gedrag en cultuur.
 • Aandacht voor de Arbowet (moeten) combineren met aandacht voor intrinsieke motivatie (willen).
 • Samenhang tussen de preventieve arbomaatregelen, deze samenhang komt ten goede van de efficiëntie en effectiviteit.
 • Trainingen, opleidingen, toolbox-meetings, kantinebijeenkomsten, events, communicatie- en campagnemiddelen.
 • Toepassing tools en instrumenten die zijn ontwikkeld door bijvoorbeeld het SER Arboplatform, RIVM en TNO.
 • Optimaal gebruik maken van branchespecifieke tools en instrumenten, zoals de branchespecifieke RI&E en de Arbocatalogus voor uw branche.
 • Mogelijke uitgangspunten:
  • Het implementeren van arbomaatregelen, het gebruik maken van hulpmiddelen en het nakomen van afspraken zijn vormen van gedrag.
  • Het is belangrijk dat medewerkers inzicht hebben in hun keuzevrijheid (wel of niet veilig gedrag, wel of niet gezond werken).
  • Gezond en veilig werken begint met het goede gesprek op de werkvloer.
  • Aandacht voor voorbeeldgedrag en aanspreekgedrag.
  • Commitment nodig van iedereen om afspraken na te komen.
  • Aandacht voor de stap van willen naar doen.

Gesprekspartner

Marcel Balm heeft de opleiding tot oefentherapeut Mensendieck gevolgd (paramedisch beroep gericht op gezond bewegen en gezond gedrag). Vervolgens heeft hij Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Tijdens deze studie heeft hij daarnaast als oefentherapeut Mensendieck ca. 4000 individuele behandelsessies uitgevoerd (patiëntenbehandeling).

Van 2002 tot 2016 was Marcel Balm verbonden aan het vhp human performance (ergonomie advies- en trainingsbureau). Als adviseur, trainer en coach heeft hij in die periode vele projecten uitgevoerd op het gebied van gezond bewegen en ergonomie.

Marcel Balm is lid van Human Factors NL (de Nederlandse vereniging voor ergonomie). 

Aan de slag met gezond bewegen & ergonomie?

Marcel Balm gaat graag met bedrijven in gesprek over gezond bewegen & ergonomie. Belangstelling? Neem contact op met Marcel Balm.

Opdrachtgevers

ANWB, AVR Afvalverwerking, CPG Europe, Delicia, Greif, IKA-Ned, IKEA, Infoland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, HRMforce, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Royal Steensma, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, TIGRA Amsterdam, Total Productivity, Waternet, Wilbers Werkstätten.