Visie en missie

Wij willen werkgevers en medewerkers zoveel mogelijk ondersteunen bij duurzame gedragsverandering rond gezond & veilig werken en vitaliteit.

Waarom?

Ons doel is dat zoveel mogelijk werkenden:

 • elke dag na het werk weer heelhuids naar huis gaan (veiligheid)
 • zo gezond mogelijk met pensioen gaan en dan kunnen genieten van hun pensioen (gezondheid)
 • plezier hebben in het werk en zich vitaal voelen (welzijn)

Voorkomen is beter dan genezen

Met een preventieve aanpak willen wij voorkomen:

 • bedrijfsongevallen
 • ziekteverzuim
 • persoonlijk leed
 • tijd- en geldverspilling

Vitale medewerkers in een vitaal bedrijf

Vitaliteit verdient speciale aandacht, want vitaliteit werkt positief door naar vele resultaatgebieden. Naast veiligheid, gezondheid en welzijn is het belangrijk voor collegialiteit, kwaliteit en productiviteit.

Wat is nog meer belangrijk?

 • bedrijven voldoen aan de verplichtingen vanuit de Arbowet
 • duurzame inzetbaarheid
 • een positief imago van bedrijven op de arbeidsmarkt

Wie zijn onze gesprekspartners?

 • werkgevers, management, teamleiders
 • ondernemingsraad of PVT
 • personeelsfunctionarissen, HR-professionals
 • individuele medewerkers
 • preventiemedewerkers, interne adviseurs arbeid & gezondheid, arbo- en veiligheidsprofessionals
 • arbo- en/of verzuimcoördinatoren
 • vitaliteitsmanagers

Een leidend team

Gezond & veilig werken en vitaliteit vereist samenwerking tussen alle betrokkenen, in kleine én in grote bedrijven. Een leidend team, bijvoorbeeld een arboteam, is een belangrijke factor voor succes. In het leidende team zijn, aanvullend op genoemde gesprekspartners, vaak ook de afdeling inkoop, de technische dienst en/of facilitaire dienst betrokken.

Gespreksonderwerpen

 • bewustwording en urgentie
 • risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • aandacht voor de Arbowet
 • arbobeleid en vitaliteitsbeleid
 • communicatie voor draagvlak bij álle betrokkenen
 • omgevingsveranderingen en technische hulpmiddelen (onder andere vanuit veiligheidskunde en ergonomie)
 • zelf leidend zijn in eigen gedrag
 • eigenaarschap, eigen regie, persoonlijk leiderschap en zelfmanagement
 • gedrag en gedragsbeïnvloeding
 • voorbeeldgedrag (‘lead by example’)
 • doeltreffend aanspreekgedrag, zowel vanuit de hiërarchie als collegiaal
 • rol ambassadeurs op de werkvloer, preventiemedewerkers, aandachtsfunctionarissen e.d.
 • leerprocessen bij álle betrokkenen

Top-down en bottom-up communicatie

Wij ondersteunen het goede gesprek. Top-down en bottom-up communicatie brengen wij bij elkaar. Gedrag, gewoontes en vaste patronen maken wij bespreekbaar. Vragen die wij stellen: Wie willen veranderen? Wat wil men veranderen? Waarom wil men veranderen? Hoe zou men willen veranderen?

Onze dienstverlening

Wij bieden advies, trainingen, workshops, kantinebijeenkomsten, events, communicatie- en campagnemiddelen, coaching en een online leerplatform. Vanzelfsprekend zijn alle combinaties mogelijk en leveren wij altijd maatwerk.

Meer weten? Graag ga ik met je in gesprek.

06 40 88 79 47 | marcel@balm-academie.nl

Over Balm academie