Wij hebben ons gespecialiseerd in het versterken en ondersteunen van wilskracht en de ontwikkeling van zelfmanagementvaardigheden.

De Balm academie is een compacte onderneming met een groot netwerk – we zijn actief op de zakelijke èn particuliere markt.

Wij hebben ons gespecialiseerd in het versterken en ondersteunen van wilskracht en de ontwikkeling van zelfmanagement-vaardigheden. Wilskracht en zelfmanagement zijn onmisbaar voor het duurzaam veranderen van gewoontes en gedrag.
Bovendien vormen zij voor ons het startpunt van een opwaartse spiraal en individuele verbetercyclus.

Met het vermogen om het eigen gedrag te veranderen en te managen, kan er op allerlei gebieden een positieve invloed worden uitgeoefend; of dat nou te maken heeft met gezondheid, vitaliteit, relaties, prestaties of de eigen veiligheid. In onze aanpak vloeien daarom werk en privé in elkaar over.

De komende jaren willen wij vanuit de Balm academie elke dag een stapje vooruit zetten en steeds meer mensen meenemen in hun persoonlijke ontwikkeling. Terwijl het accent in onze aanpak ligt op het vermogen het eigen gedrag te kiezen en te sturen, houden we altijd rekening met aanpassingen in de omgeving, zowel de technische omgeving (bijvoorbeeld de werkplek) als de sociale omgeving.

Verandering is altijd gemakkelijker als je de juiste ondersteuning en aanmoediging krijgt.
Daarom streven wij voortdurend naar een gezamenlijke verandering, of dat nou met vrienden, familie, collega’s of een leidinggevende is.

Wij zijn een online leeromgeving en community gestart. Hier vindt iedereen als individu een plek om in eigen tempo en op een zelfgekozen moment te leren over gedrag, verandering, wilskracht en zelfmanagement. In onze online leeromgeving en community ervaart iedereen de voordelen van samen veranderen.

Wat kunnen we betekenen voor jouw organisatie?

ZAKELIJK


Wij ondersteunen veranderprocessen met advies, training, coaching, campagnemiddelen, kantinebijeenkomsten en events. Desgewenst kan je gebruik maken van ons online leeromgeving en community.

Wil je investeren in jouw persoonlijke groei?

PARTICULIER


Wij leren je om jouw persoonlijke uitdagingen zelf op te lossen. Wij bieden je kennis en leren jou een aantal belangrijke vaardigheden. Daardoor neemt jouw zelfredzaamheid toe en geef je zelf vorm aan persoonlijke groei.