De Balm academie ondersteunt werkgevers en medewerkers met duurzame gedragsverandering rond gezond & veilig werken en vitaliteit

Wij maken eigenaarschap, eigen regie, persoonlijk leiderschap en zelfmanagement concreet. Natuurlijk in samenspraak met onze opdrachtgevers. Wij denken mee over bewustwording, beleid, communicatie, omgevingsveranderingen en leerprocessen.

Onze dienstverlening

Wij bieden advies, trainingen, workshops, kantinebijeenkomsten, events, communicatie- en campagnemiddelen, coaching en een online leerplatform. Alle combinaties zijn mogelijk. Wij werken ook mee aan de uitvoering van RI&E’s.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E is een wettelijk verplicht instrument om gezond & veilig werken en vitaliteit te agenderen. Eerst breng je alle risico’s in kaart (inventariseren), daarna bepaal je de prioriteit (evalueren). Vervolgens maak je een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak, een onlosmakelijk deel van de RI&E, is een praktische actielijst.

Ondersteuning in kleine bedrijven

In kleine bedrijven gaan wij in gesprek met het management en individuele medewerkers. Wij ondersteunen ook de preventiemedewerker, teamleiders en de personeelsfunctionaris.

Ondersteuning in grotere bedrijven

In grotere bedrijven ondersteunen wij HR-professionals, de ondernemingsraad of PVT, de interne adviseur arbeid & gezondheid, de vitaliteitsmanager, arbo- en veiligheidsprofessionals en de arbo- en/of verzuimcoördinator. Wij kunnen ook meedenken met de afdeling inkoop, technische dienst en facilitaire dienst.

Gezond & veilig werken

Het fundament onder gezond & veilig werken is het arbobeleid en de RI&E. Met aandacht voor de Arbowet en met aandacht voor actieve betrokkenheid van werkgever en medewerkers.

Vitaliteit

Vitaliteit verdient speciale aandacht. Waarom? Omdat het positief doorwerkt naar vele resultaatgebieden. Denk aan veiligheid, gezondheid, welzijn, collegialiteit, kwaliteit en productiviteit. Vitale medewerkers, vitale organisatie.

Onze dienstverlening

Hieronder is onze dienstverlening beschreven. Natuurlijk zijn alle combinaties mogelijk en leveren wij maatwerk. Om het beste te kunnen bieden, werken wij samen met ervaren trainers en coaches en een ervaren ontwikkelaar van communicatie- en campagnemiddelen.


Advies gezond & veilig werken en vitaliteit

De Balm academie geeft advies over het formuleren van arbobeleid en vitaliteitsbeleid en over de implementatie van het beleid. Lees verder

Trainingen en workshops

Maak een keuze uit onze kant-en-klare trainingen en workshops of kies voor maatwerk. Lees verder

Kantinebijeenkomsten en events

Wij beschikken over draaiboeken voor kantinebijeenkomsten en events. Ze vormen de basis voor maatwerk. Lees verder

Communicatie- en campagnemiddelen

Samen met ervaren specialisten ontwikkelen wij op maat communicatie- en campagnemiddelen. Lees verder

Online leerplatform en online community

Individuele medewerkers (en de werkgever) kunnen lid worden van ons online leerplatform en community. Gratis proefperiode? Lees verder

Individuele coaching

Misschien is aanvullend op de andere dienstverlening individuele coaching nodig van medewerkers en/of werkgever. Lees verder

Opdrachtgevers

ANWB, Delicia, IKEA, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, Total Productivity, Trafieq, Wilbers Werkstätten