Samen veranderen vraagt een goed gesprek tussen alle betrokkenen, een constructieve dialoog, elkaar feedback geven. We noemen het hier aanspreekgedrag. Soms waarschuw je elkaar, soms corrigeer je elkaar, maar altijd help je elkaar. Feedback kan worden gezien als het geven van een cadeau van de een aan de ander. Lang niet altijd echter wordt feedback door de ontvanger als een cadeau ervaren. Feedback wordt in veel situaties als kwetsend ervaren. Om andere mensen effectief aan te spreken op hun gedrag is het belangrijk om feedbackregels in acht te nemen.

Effectief aanspreekgedrag begint natuurlijk bij jezelf. Je kunt de volgende stappen aanhouden:

  • Wat zie ik?
  • Wat doe ik?
  • Wat zeg?
  • Hoe zeg ik het?

Feedbackregels

Er zijn zeer veel publicaties verschenen over het geven en ontvangen van feedback. We noemen hier een paar vuistregels:

  • Wees je altijd bewust van toon en timing
  • Geef feedback in de ik-vorm, concreet, duidelijk en feitelijk.
  • Geef feedback op gedrag dat te veranderen is.
  • Feedback kan ook over positieve zaken gaan, denk aan de kracht van het compliment.

Meer weten? Graag ga ik met je in gesprek.

06 40 88 79 47 | marcel@balm-academie.nl

Over Balm academie