Samen veranderen vraagt een goed gesprek tussen alle betrokkenen, een constructieve dialoog, elkaar feedback geven. We noemen het hier aanspreekgedrag. Soms waarschuw je elkaar, soms corrigeer je elkaar, maar altijd help je elkaar. Feedback kan worden gezien als het geven van een cadeau van de een aan de ander. Lang niet altijd echter wordt feedback door de ontvanger als een cadeau ervaren. Feedback wordt in veel situaties als kwetsend ervaren. Om andere mensen effectief aan te spreken op hun gedrag is het belangrijk om feedbackregels in acht te nemen.

Effectief aanspreekgedrag begint natuurlijk bij jezelf. Je kunt de volgende stappen aanhouden:

  • Wat zie ik?
  • Wat doe ik?
  • Wat zeg?
  • Hoe zeg ik het?

Feedbackregels

Er zijn zeer veel publicaties verschenen over het geven en ontvangen van feedback. We noemen hier een paar vuistregels:

  • Wees je altijd bewust van toon en timing
  • Geef feedback in de ik-vorm, concreet, duidelijk en feitelijk.
  • Geef feedback op gedrag dat te veranderen is.
  • Feedback kan ook over positieve zaken gaan, denk aan de kracht van het compliment.

Methode Mijn Mammoet

De methode Mijn Mammoet kan gebruikt worden jezelf te gaan beïnvloeden en van daaruit ook andere mensen. Bij de methode Mijn mammoet splits je jezelf als het ware in twee delen: een deel dat van gedrag wil veranderen en een deel dat dat niet wil. Deze splitsing is gemakkelijker te begrijpen als je het vergelijkt met een mammoet met daarop een berijder. De mammoet is het deel dat niet wilt veranderen. De mammoet is sterk, koppig en lastig op andere gedachten te brengen. Net als je meest ingesleten patronen en gewoontes. De berijder kan de mammoet aansturen en zorgen dat je andere keuzes gaat maken.

Ben je benieuwd naar onze methode Mijn Mammoet? Wil je kosteloos kennismaken? Klik dan op de button.

Meer weten? Graag gaan we in gesprek.

06 – 40 88 79 47 | marcel@balm-academie.nl

Benieuwd naar onze online community?

Maak kosteloos kennis met een proefperiode.

Over Balm academie