Als je wilt dat er iets verandert, dan is het cruciaal dat je zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld geeft. Eerst nadenken over je eigen gedrag, pas daarna nadenken over het gedrag van anderen. Eerst zelf in de spiegel kijken, pas daarna andere mensen de spiegel voor houden. Samen veranderen begint bij jezelf.

Leidend in eigen gedrag

De Balm academie zet zich in voor voorbeeldgedrag van iedereen die het gedrag van andere mensen beïnvloedt. Bij het veranderen van je eigen gedrag gelden gelukkig grofweg dezelfde regels als bij het veranderen van gedrag van anderen.

Meer weten? Graag ga ik met je in gesprek.

06 40 88 79 47 | marcel@balm-academie.nl

Over Balm academie