Als je wilt dat er iets verandert, dan is het cruciaal dat je zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld geeft. Eerst nadenken over je eigen gedrag, pas daarna nadenken over het gedrag van anderen. Eerst zelf in de spiegel kijken, pas daarna andere mensen de spiegel voor houden. Samen veranderen, begint bij jezelf.

Als je kijkt naar jezelf, wat zou je dan willen veranderen? Maak je vaak dezelfde keuzes, terwijl je andere keuzes zou willen maken? Wil je vaker jouw voornemens omzetten in concrete actie? Ben je – met andere woorden – zelf op zoek naar gedragsverandering?

Leidend in eigen gedrag

De Balm academie zet zich in voor voorbeeldgedrag van iedereen die het gedrag van andere mensen beïnvloedt. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Bij het veranderen van je eigen gedrag, gelden grofweg dezelfde regels als bij het veranderen van gedrag van anderen.

De methode Mijn Mammoet kan gebruikt worden jezelf te gaan beïnvloeden en van daaruit ook andere mensen. Bij de methode Mijn mammoet splits je jezelf als het ware in twee delen: een deel dat wel van gedrag wil veranderen en een deel dat dat niet wil. Deze splitsing is gemakkelijker te begrijpen als je het vergelijkt met een mammoet met daarop een berijder. De mammoet is het deel dat niet wilt veranderen. De mammoet is sterk, koppig en lastig op andere gedachten te brengen. Net als je meest ingesleten patronen en gewoontes. De berijder kan de mammoet aansturen en zorgen dat je andere keuzes gaat maken.

Meer weten? Graag gaan we in gesprek.

06 – 40 88 79 47 | marcel@balm-academie.nl

Benieuwd naar onze online community?

Maak kosteloos kennis met een proefperiode.

Over Balm academie