Gespreksonderwerpen

  • Begripsbepaling met aandacht voor de begrippen energie, motivatie en veerkracht.
  • Gezonde voeding en gezonde lichaamsbeweging op het werk.
  • Aandacht voor leefstijl. Wat is de huidige stand van zaken? Het huidige gedrag en de keuzemogelijkheden bespreken en nadenken over voornemens en afspraken.
  • Voorbeeldgedrag van de werkgever, personeelszaken en leidinggevenden.
  • De rol van iedereen in het bedrijf als ambassadeur voor een gezonde leefstijl.
  • Stimuleren door te faciliteren. Nadenken over drempels en obstakels en deze zoveel mogelijk wegnemen.

Gesprekspartner

Marcel Balm gaat graag met u in gesprek over voornoemde onderwerpen met aandacht voor:

  • Eigenaarschap, eigen regie, leiderschap en zelfmanagement.
  • Bewustwording, beleid en leerprocessen.
  • Multidisciplinaire samenwerking en ontschotting.
  • Borging van de maatregelen.

Masterclass arbo en vitaliteit

Marcel Balm kan incompany een masterclass arbo en vitaliteit uitvoeren. In deze masterclass leren de deelnemers om integraal arbo- en vitaliteitsbeleid in de eigen organisatie op te zetten. Belangstelling? Stuur een mail naar marcel@balm-academie.nl.

Handboek arbeid & gezondheid

Bij het advies en in de masterclass biedt het Handboek arbeid & gezondheid houvast. Vanaf 2005 is Marcel mede-redacteur en mede-auteur van dit handboek.

Handboek arbeid & gezondheid

Wij denken mee over omgevingsveranderingen (vanuit ergonomie, veiligheidskunde en arbeidshygiëne) en duurzame gedragsverandering (vanuit gedragspsychologie, opleidingskunde en communicatie). Het Handboek arbeid & gezondheid geeft houvast (vierde druk, 2024). Marcel Balm is vanaf 2005 mede-redacteur en mede-auteur van dit handboek.

Opdrachtgevers

ANWB, AVR Afvalverwerking, CPG Europe, Delicia, Greif, IKA-Ned, IKEA, Infoland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, HRMforce, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Royal Steensma, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, TIGRA Amsterdam, Total Productivity, Waternet, Wilbers Werkstätten.