Gespreksonderwerpen

  • Begripsbepaling met aandacht voor de begrippen energie, motivatie en veerkracht.
  • Gezonde voeding en gezonde lichaamsbeweging op het werk.
  • Aandacht voor leefstijl. Wat is de huidige stand van zaken? Het huidige gedrag en de keuzemogelijkheden bespreken en nadenken over voornemens en afspraken.
  • Voorbeeldgedrag van de werkgever, personeelszaken en leidinggevenden.
  • De rol van iedereen in het bedrijf als ambassadeur voor een gezonde leefstijl.
  • Stimuleren door te faciliteren. Nadenken over drempels en obstakels en deze zoveel mogelijk wegnemen.

Gesprekspartner

Marcel Balm gaat graag met u in gesprek over voornoemde onderwerpen met aandacht voor:

  • Eigenaarschap, eigen regie, leiderschap en zelfmanagement.
  • Bewustwording, beleid en leerprocessen.
  • Multidisciplinaire samenwerking en ontschotting.
  • Borging van de maatregelen.

Masterclass arbo en vitaliteit

Marcel Balm kan incompany een masterclass arbo en vitaliteit uitvoeren. In deze masterclass leren de deelnemers om integraal arbo- en vitaliteitsbeleid in de eigen organisatie op te zetten. Belangstelling? Stuur een mail naar marcel@balm-academie.nl.

Handboek arbeid & gezondheid

Bij het advies en in de masterclass biedt het Handboek arbeid & gezondheid houvast. Vanaf 2005 is Marcel mede-redacteur en mede-auteur van dit handboek.

Handboek arbeid & gezondheid

Wij denken mee over omgevingsveranderingen (vanuit ergonomie, veiligheidskunde en arbeidshygiëne) en duurzame gedragsverandering (vanuit gedragspsychologie, opleidingskunde en communicatie). Het Handboek arbeid & gezondheid geeft houvast (derde druk, 2019). Marcel Balm is vanaf 2005 mede-redacteur en mede-auteur van dit handboek.

Opdrachtgevers

ANWB, AVR Afvalverwerking, Buro Kwadraat, CPG Europe, Delicia, IKEA, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hrmforce, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, TIGRA Amsterdam, Total Productivity, Trafieq, Wilbers Werkstätten.