De afgelopen jaren heeft Rutger Balm gewerkt aan het ontwikkelen van de methode Mijn mammoet. Hij heeft ook een online leerplatform en online community ontwikkeld.

Onbewust gedrag en bewust gedrag

Het huidige gedrag dat je wilt veranderen, geven wij weer we als een grote, sterke mammoet. Het is de huidige manier van handelen en doen; de keuzes die men nu maakt. Daar zit geen waardeoordeel aan (het is niet goed of fout), maar gewoon zoals het is. In bijna alle gevallen bepaalt de mammoet hoe mensen zich gedragen en dat hoort ook zo te zijn. In veel gevallen is dat behulpzaam, maar soms, als men gedrag wilt veranderen, dan werkt het juist tegen.

Bovenop de mammoet zit de berijder. Deze heeft een goed overzicht en kan daardoor beter nadenken over reacties die men geeft. De berijder kan, wanneer nodig, de mammoet aansturen. Dit vermogen stelt mensen in staat om ingesleten gedrag en hardnekkige gewoontes te veranderen. Door rustig en bedachtzaam te reageren, kan men grip krijgen op alles wat men doet en zegt.

Samen bewandelen de mammoet en berijder een pad. Dit is de fysieke omgeving. Onderweg kan men van alles tegenkomen wat de gedragsverandering gemakkelijker of juist moeilijker maakt. Obstakels die vertragen of die mensen zelfs doen omkeren, maar ook plekken waar men kan opladen en die motiveren om te veranderen.

Steeds vaardiger

Naarmate men meer leert over de eigen mammoet, berijder en het pad, hoe gemakkelijker men de weg naar verandering kan afleggen. Zo kan men bijvoorbeeld:

  • de mammoet rustiger krijgen, zodat deze gemakkelijker meegaat
  • de berijder versterken, zodat je meer grip hebt over de weg die jullie nemen
  • het pad zo inrichten dat het de verandering gemakkelijker maakt en niet moeilijker
  • goed voorbereiden, zodat je onderweg de juiste (hulp)middelen bij je hebt

Elke verandering die men doormaakt, is weer gemakkelijker dan de verandering ervoor. Net als dat wanneer je een lange wandeling maakt je telkens weer leert hoe je het jezelf gemakkelijker kan maken. Je weet hoe je je moet voorbereiden en voor jezelf kan zorgen dat de wandeling prettig verloopt. Men wordt een verandermeester, net als dat men een ervaren wandelaar, kok, muzikant of sporter kan worden.

Dat wat men leert kan men op allerlei plekken in het leven inzetten, omdat men altijd weer nieuwe veranderingen tegenkomt. Misschien dat men tijdens een nieuwe baan wat assertiever wilt worden, in een nieuwe relatie juist wat zorgzamer wilt zijn en wanneer men een hond neemt dan wil men zichzelf aanleren om elke dag minimaal een uur te gaan wandelen. Men kan dat wat men leert telkens weer opnieuw inzetten.

Online dienstverlening

Rutger coördineert onze online dienstverlening en treedt op als moderator. Voor een nadere kennismaking met Rutger kun je gebruik maken van een gratis proefperiode. Zeven dagen kun je met Rutger in gesprek over duurzame gedragsverandering. Nieuwsgierig? Klik dan op de button.