Gespreksonderwerpen

 • RI&E (Risico-inventarisatie & Evaluatie) inclusief Plan van Aanpak.
 • Toepassen arbeidshygiënische strategie (arbowettelijk verplicht) combineren met gebalanceerde aandacht voor procedures, techniek, gedrag en cultuur.
 • Aandacht voor de Arbowet (moeten) combineren met aandacht voor intrinsieke motivatie (willen).
 • Samenhang tussen de preventieve arbomaatregelen, deze samenhang komt ten goede van de efficiëntie en effectiviteit.
 • Trainingen, opleidingen, toolbox-meetings, kantinebijeenkomsten, events, communicatie- en campagnemiddelen.
 • Toepassing tools en instrumenten die zijn ontwikkeld door bijvoorbeeld het SER Arboplatform, RIVM en TNO.
 • Optimaal gebruik maken van branchespecifieke tools en instrumenten, zoals de branchespecifieke RI&E en de Arbocatalogus voor uw branche.
 • Mogelijke uitgangspunten:
  • Het implementeren van arbomaatregelen, het gebruik maken van hulpmiddelen en het nakomen van afspraken zijn vormen van gedrag.
  • Het is belangrijk dat medewerkers inzicht hebben in hun keuzevrijheid (wel of niet veilig gedrag, wel of niet gezond werken).
  • Gezond en veilig werken begint met het goede gesprek op de werkvloer.
  • Aandacht voor voorbeeldgedrag en aanspreekgedrag.
  • Commitment nodig van iedereen om afspraken na te komen.
 • Aandacht voor de stap van willen naar doen.

Gesprekspartner

Marcel Balm gaat graag met u in gesprek over voornoemde onderwerpen met aandacht voor:

 • Eigenaarschap, eigen regie, leiderschap en zelfmanagement.
 • Bewustwording, beleid en leerprocessen.
 • Omgevingsveranderingen vanuit ergonomie, veiligheidskunde en arbeidshygiëne.
 • Meervoudig kijken, multidisciplinaire samenwerking en ontschotting.
 • Borging van de maatregelen.

NVVK en Human Factors NL

Marcel Balm is lid van de NVVK (Nederlandse Vereniging van Veiligheidskunde) en Human Factors NL (de Nederlandse vereniging voor ergonomie).

Masterclass arbo en vitaliteit

Marcel Balm kan incompany een masterclass arbo en vitaliteit uitvoeren. In deze masterclass leren de deelnemers om integraal arbo- en vitaliteitsbeleid in de eigen organisatie op te zetten en in te voeren. Belangstelling? Stuur een mail naar marcel@balm-academie.nl.

Handboek arbeid & gezondheid

Marcel Balm is mede-auteur en mede-redacteur van het Handboek arbeid & gezondheid (Bohn Stafleu Van Loghum, vierde herziene druk 2024). De basis voor advies en een masterclass.

Handboek arbeid & gezondheid

Wij denken mee over omgevingsveranderingen (vanuit ergonomie, veiligheidskunde en arbeidshygiëne) en duurzame gedragsverandering (vanuit gedragspsychologie, opleidingskunde en communicatie). Het Handboek arbeid & gezondheid geeft houvast (vierde druk, 2024). Marcel Balm is vanaf 2005 mede-redacteur en mede-auteur van dit handboek.

Opdrachtgevers

ANWB, AVR Afvalverwerking, CPG Europe, Delicia, Greif, IKA-Ned, IKEA, Infoland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, HRMforce, Mechan Groep, Modelec, Morentz, Kids Konnekt, Koninklijke Peijnenburg, PepsiCo, Royal Steensma, Saxion Hogeschool, Sedgwick, SER Arboplatform, TIGRA Amsterdam, Total Productivity, Waternet, Wilbers Werkstätten.