ANWB

ANWB

De ANWB actualiseert het beleid rond de Preventiemedewerkers. Dat doet HR onder andere in samenspraak met de arbocoördinator en vertegenwoordigers van verschillende afdelingen. Op de achtergrond ondersteunt Marcel Balm de samenstellers van het beleid.

logo ANWB