Gedragsverandering, educatie en didactiek

De Balm academie benadert duurzame gedragsverandering vooral als een leerproces. Educatie en communicatie zijn de ’transmitters’. Didactisch verantwoorde educatie en communicatie vergroten de kans op succes met interventies die daadwerkelijk bijdragen aan gedragsverandering. In deze blog gaat Marcel Balm in op gedragsverandering, educatie en didactiek. Deze blog is een aanvulling op zijn blog over het…

Gedragsmodel Balm als gesprekstool

Op internet vind je veel verwijzingen naar het gedragsmodel Balm. Begrijpelijk, want het is een heel algemeen model, altijd bruikbaar als je gedragsverandering ziet als leerproces. In deze blog gaat Marcel Balm in op het gedragsmodel als gesprekstool om te komen tot duurzame gedragsverandering in bedrijven. Hij beschrijft eerst het model en daarna de reactieve…

Hoe je gezonder, veiliger en vitaler kunt werken

De Balm academie organiseert in bedrijven aandacht voor arbeidsveiligheid, gezond werken en vitaliteit. Wij maken eigenaarschap, eigen regie, persoonlijk leiderschap en zelfmanagement concreet. Dat doen we met een interventiemix en ‘blended learning’. Met aandacht voor omgevingsveranderingen, communicatie en training. Afgestemd op het Plan van Aanpak vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). We zijn gespecialiseerd in het…

Aandacht organiseren voor arbeidsveiligheid

Het SER Arboplatform heeft in 2021 de Handreiking Groeien in arbeidsveiligheid gepubliceerd met richtlijnen voor het formuleren van beleid en preventieve maatregelen. De handreiking is gratis te downloaden via het SER Arboplatform. Waarom aandacht organiseren voor arbeidsveiligheid? Het antwoord is eenvoudig. Iedereen wil aan het einde van de werkdag weer heel naar huis! Iedereen wil…